Sorteringsanläggning


​​​​​​​
På vår sorteringsanläggning i Ersbo strävar vi efter att minimera miljöpåverkan.
Det gör vi genom att tar vi emot material som vi krossar, sorterar och sedan återvinner - vilket bidrar till att vi sparar på våra naturtäkter.