Maskinpark

Maskinpark


Vi är stolta över vår fräscha och moderna maskinpark.
Alla våra maskiner är av senaste modell och klassade enligt EU:s krav gällande avgasemissioner. Det innebär att alla våra maskiner uppfyller buller- och avgaskrav enligt EU:s direktiv, samt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten

arlavagenersbo-sydsanering-godisfabriken